Magival

Magival®, aşağıdaki hususlarda gereksinim duyulan manyetik uygulamalar için tasarlanan, yüksek işlenebilirlik seviyesi olan ferritik paslanmaz çeliklerin aralığıdır:

Dikkatlice kontrol edilen kimyasal analizler ve sofistike çalışma süreçleri, bir manyetik alan içindeki değişikliklere yüksek hassasiyet gösteren bir ferritik yapı ortaya çıkarır. Böylece işlemeden sonra yapılması gereken pahalı ısıl işlemlere gerek kalmamaktadır. Mıknatıslanma ve demanyetizasyonun oldukça kolay olması sebebiyle Magival® tenörleri aşağıdaki ürünlerin üretimini kolaylaştırmak için kullanılabilr:

Valbruna Kalite ASTM Isimlendirme EuroNorm W.N. Manyetik Özellikler Korozyon Direnci
MG1 A838 Alloy 1; A582 430F 10088-3 1.4105 ** **
MG2 A838 Alloy 2 430FR - - *** **
MG3 A582 XM-34 - 1,4114 ** ***
MG3/1* A582 XM-34 - 1.4114 * ***
MG4 A838 Alloy 2 Mo 1,5 ÷ 2 % - - 1.4106 *** ***
MG5 - X12CRS13 10088-3 1.4005 **** *
MGC - 18% CR + NB - - *** ****
MGT - - - 1.4523 *** *****

MG1: En iyi bilinen tür, otomotiv endüstrisinde ve ev elektroniği cihazlarında ve aletlerinde geniş kullanım alanı vardır.

MG2: Yüksek manyetik geçirgenlik ve düşük zorlayıcı kuvvet gerektiren manyetik aygıt bileşenlerinde kullanılır.

MG3: Uygulama alanı MG1'inki gibidir. Molibden içeriği sayesinde yüksek korozyon direnci gereken yerlerde kullanılır.

MG4: Daha iyi manyetik özellik ve yüksek korozyon direnci gerektiren uygulamalar için bileşimi geliştirilmiştir. Bu özellikler az miktarda interstisyel element ve yüksek molibden içeriği sayesinde kazanılmıştır.

MGT: Mo ve Ti içeren Ferritik Paslanmaz Çelikler yüksek işlenebilirlik ve 430F serisinden daha iyi korozyon direnciyle bilinirler.

MG1 MG2 MG3 MG4 MGT
AFNOR Z 8 CF 17 ASTM A 838 ALLOY 2 AFNOR Z 8 CDF 19 02


ÇelikASTM A 838-ALLOY 2Molibdenli 1.5 ÷ 2.2 %W.Nr. 1.4106 ile benzerdir
ASTM A 582 S18235
ASTM A838 ALLOY1 ASTM A 582 XM34 W.Nr. 1.4523
ASTM A 582 430 F
DIN 17440 W. Nr. 1.4105

SLİKON ALAŞIMLARI

Silikon demir alaşımları, Magival® serileri gibi yumuşak manyetik paslanmaz çelikler veya karbon çeliklerle kıyaslandığında, genelde daha yüksek elektrik direnci, daha yüksek geçirgenlik, daha düşük zorlayıcı kuvvet ve kalıntı manyetizma gerektiren uygulamalarda kullanılır. Silikon demir alaşımlarının Valbruna tenörleri ASTM A 867 standart sınıflandırılmasına göre kimyasal bileşimdeki silikon içeriğine göre sınıflandırılmışlardır.

Her bir tek tenör, gerektiğinde kendi gelişmiş işlenebilirlik özelliği vardır. Silikon demir alaşımlar normalde parça işlemesinden sonra yapılan yumuşak manyetik tavlama sayesinde ulaşılabilen en iyi manyetik özelliklerine sahip bir şekilde tavlanmış olarak tedarik edilir. Olağan atmosfer koşullarında silikon alaşımlar üzerindeki pas nedeniyle kullanım ömürleri boyunca maruz kalmışsa ısıl işlem görmüş kısımlar üzerine koruyucu bir kaplama uygulanması gerekmektedir. Yüksek manyetik özellikleri nedeniyle silikon demir alaşımları genelde röle, selenoid ve enjektör parçalarının üretiminide kullanılır.

Valbruna Kalite ASTM
FeSi1P ASTM A 867 - TYPE 1F
FeSi3 ASTM A 867 - TYPE 2
FeSi3P ASTM A 867 - TYPE 2F
FeSi4 ASTM A 867 - TYPE 3